การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 41 “นนทรีเกมส์” ฉบับเต็ม

พิธีปิดกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 41 “นนทรีเกมส์”

พิธีเปิดกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 41 “นนทรีเกมส์”

ถ่ายทอดสดพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41

ไฮไลท์พิธีเปิดกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 41 “นนทรีเกมส์” เพลง ใต้ร่มนนทรี-นนทรีเกมส์

ช่วงพิธีการ พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 41 “นนทรีเกมส์”

ไฮไลท์พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 41 “นนทรีเกมส์”

ถ่ายทอดสดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 41 “นนทรีเกมส์”

ประชุมและแถลงความพร้อมกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 41

เปิดตัวทูตกีฬาและผู้ถือธงกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 41