เพลงประจำการแข่งขัน

เพลงนนทรีเกมส์

เนื้อร้อง
อ.รวิศุทธิ์ วาดี
ทำนอง
น.ส.สายทิพย์ วิวัฒนปฐพี
ขับร้อง
น.ส.ริญญารัตน์ พุฒิพัฒนาศักดิ์
เรียบเรียงเสียงประสาน
อ.รัชกฤช คงพินิจบวร

ร่วมแรงรวมจิต ร่วมใจกันใน กีฬาสาธิตสามัคคี
ร่วมแรงพวกเราเพื่อนผองน้องพี่ มาสานไมตรีในนนทรีเกมส์

เกษตรยินดี ต้อนรับทุกท่าน มีรอยยิ้มสัมพันธ์และนักกีฬา
ร่วมแรงรวมจิต ร่วมใจกันนะ กีฬาสาธิตสามัคคี

พวกเราเกษตรหญิงชาย สุขกายสุขใจมากล้น
ดินแดนเกษตรน่ายล ท่านจะสุขล้นด้วยไมตรี

ร่วมแรงรวมจิต ร่วมใจกันใน กีฬาสาธิตสามัคคี
ร่วมแรงพวกเราเพื่อนผองน้องพี่ มาสานไมตรีในนนทรีเกมส์

ท่านมาพวกเราก็แสนดีใจ ท่านไปพวกเราคงคิดถึงกัน
ดินแดนเกษตรตราตรึงคงมั่น ในความทรงจำทุกคน

* ร่วมแรงรวมจิต ร่วมใจกันใน กีฬาสาธิตสามัคคี
ร่วมแรงพวกเราเพื่อนผองน้องพี่ มาสานไมตรีในนนทรีเกมส์

(มาสานไมตรีในนน…ทรีเกมส์) (*)

เพลงสามัคคีนนทรีเกมส์

เนื้อร้อง
อ.ทิพาวรรณ สมิตเมฆ
ทำนอง
นายเจตน์ บุญรำพรรณ
ขับร้อง
นายปิติพงษ์ ผาสุขยึด
อ.มานิกา ระมั่น
เรียบเรียงเสียงประสาน
อ.รัชกฤช คงพินิจบวร

สาธิตสามัคคี สาธิตสามัคคี เสริมกีฬา
สร้างไมตรี สานสามัคคี นนทรีเกมส์

รู้รักสมัครสมาน สร้างสัมพันธ์อันยิ่งใหญ่
กีฬาผูกพันสรรค์สร้างรวมใจ
เติมมิตรไมตรีสร้างศักดิ์ศรีอันยิ่งใหญ่ในสากล

Satit Samakkee. We all are here.
We love to play. We love to cheer.

Forever you and me. We will be friends
at NONTRI GAME.

เพลงมาร์ชสาธิตสามัคคี

เนื้อร้องและทำนอง
ผศ.ระลึก สัทธาพงศ์
ขับร้อง
คุณนิทัศน์ ละอองศรี
คุณศรีสุดา เริงใจ
และนักร้องวงจิตราทัศน์
เรียบเรียงเสียงประสาน
คุณพิมพ์ปฏิภา พึ่งธรรมจิตต์

วันที่เราเฝ้าคอยมานานวัน วันนั้นคือวันนี้
วันที่เราเฝ้าคอยอย่างตั้งจิต สาธิตสามัคคี

มวลหมู่มิตรทุกทิศทุกทางมุ่งหมายผดุงไมตรี
ด้วยกีฬาสาธิตสามัคคี หลอมฤดีมั่นคง

* สาธิตสามัคคี สาธิตสามัคคี สาธิตสามัคคี กีฬารวมใจ
สาธิตสามัคคี สาธิตสามัคคี สาธิตสามัคคี รวมใจ

เสริมปัญญาพลานามัยให้อุดม
ร่วมสร้างสมสายสัมพันธ์อันยิ่งใหญ่

สามัคคีมีค่ากว่าสิ่งไหน
ช่วยชูเชิดชาติไทยยืนยง

(*)

เพลงใต้ร่มนนทรี – นนทรีเกมส์

เนื้อร้องและทำนอง
อ.สุธาทิพ นันทพิพัฒน์
ขับร้อง
นางสาวสุธาสินี นันทพิพัฒน์
บันทึกเสียง
นายสรชัย นันทพิพัฒน์
เรียบเรียงเสียงประสาน
อ.สุธาทิพ นันทพิพัฒน์
อ.วิษณุ โห้ไทย

* ใต้ร่มนนทรี นนทรีเกมส์ นนทรีเกมส์ นำเราชิดใกล้
แม้อยู่ใกล้ อยู่ไกลแสนไกล เพียงไหน ร่วมแรงใจ ไว้ในนนทรีเกมส์

** ใต้ร่มนนทรี นนทรีเกมส์ นนทรีเกมส์ นำเราชิดใกล้
แม้อยู่ไกลแสนไกล ที่ใด แห่งไหน ได้สุขใจ ใต้ร่มนนทรี นนทรีเกมส์

เสริมกีฬา กีฬา สร้างไมตรี สานสามัคคี มิตรไมตรี
ที่มีในนนทรีเกมส์

เสริมกีฬา สร้างไมตรี สานสามัคคี นนทรีเกมส์
เสริมกีฬา สร้างไมตรี สานสามัคคี ที่มีในนนทรีเกมส์
รวมพลัง มุ่งไปด้วยหวัง ชัยชนะ คือรักและสามัคคี

(*, **)

*** เสริมกีฬา สร้างไมตรี สานสามัคคีในนนทรีเกมส์

(***)

หลอมรวมจิต ในสาธิตสามัคคี สานสามัคคี ในนนทรีเกมส์

(**)

แม้อยู่ไกลแสนไกล ที่ใด แห่งไหน ได้สุขใจ ใต้ร่มนนทรี
นนทรีเกมส์ นน…ทรี…เกมส์…

เพลงเส้นทาง วง White Head

เนื้อร้องและทำนอง
เชษฐพันธุ์ พราหมณะนันทน์ (OKUS 13)
ขับร้อง
ปริญ เกษะศิริ (OKUS 13)
กีตาร์
เจิมพงษ์ อมรวิสัยสรเดช (OKUS 13)
กีตาร์
วุฒินันท์ สังข์อ่อง (OKUS 22)
เบส
เชษฐพันธุ์ พราหมณะนันทน์ (OKUS 13)
กลอง
กฤษฎา ภูมิสุวรรณ (OKUS 13)
เรียบเรียงเสียงประสาน
เจิมพงษ์ อมรวิสัยสรเดช (OKUS 13)

รอยยิ้มที่มีให้กันในวันนี้ เป็นความหมายดีดีให้แก่กัน
แทนคำพูดมากมายอีกร้อยพัน ที่เธอและฉันนั้นเข้าใจ
ไม่มีชนะหรือแพ้ มีแต่เรา กับความเข้าใจ
จะสุขจะเศร้าหรือเหงา เราแบ่งกัน หนักเบาเท่าไร

ต่างคนมีทางต้องเดิน บางครั้งไม่มีใคร
แต่สิ่งหนึ่งในหัวใจคือจุดหมาย ของเรา

* จับมือร่วมใจเราก้าวไปพร้อมกัน มีเธอและฉันในวันนี้
สืบสานสัมพันธ์ในวันแห่งมิตรไมตรี สาธิตสามัคคี
จับมือร่วมใจเราก้าวไปพร้อมกัน แสดงพลังที่มี
สืบสานสัมพันธ์ในวันแห่งมิตรไมตรี สาธิตสามัคคี

เมื่อทางที่เดินมุ่งไป สู่ฝันที่ยิ่งใหญ่
ร่วมแรงร่วมใจให้วันนี้เป็นของเรา

(*)