ตารางการแข่งขันกอล์ฟ

ตารางการแข่งขันวันที่ 9 มกราคม 2560

ตารางการแข่งขันวันที่ 10 มกราคม 2560

ตารางการแข่งขันวันที่ 11 มกราคม 2560

ตารางการแข่งขันวันที่ 12 มกราคม 2560