สรุปเหรียญตามสถาบัน (ระดับประถมศึกษา)

สรุปเหรียญตามสถาบัน (ระดับมัธยมศึกษา)

นักกีฬาดีเด่น การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 "นนทรีเกมส์"

รายชื่อนักกีฬาดีเด่น การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 "นนทรีเกมส์"

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อนักกีฬาดีเด่นสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 “นนทรีเกมส์”

รายชื่อนักกีฬาดีเด่น การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 “นนทรีเกมส์” ระหว่างวันที่ 6 – 12 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา รายชื่อนักกีฬาดีเด่น

จุดจำหน่ายของที่ระลึกกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 41 “นนทรีเกมส์”

เชิญชมและเลือกซื้อของที่ระลึกกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 41 “นนทรีเกมส์” ณ บริเวณจุดจำหน่ายของที่ระลึก ของชมรมรักษ์โรงเรียน บริเวณประตู 5 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ชมภาพของที่ระลึกเพิ่มเติม

การประชุมวาระพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 41 “นนทรีเกมส์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร  จ่างภากร ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการการแข่งขัน กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๑ “นนทรีเกมส์” ประชุมวาระพิเศษ ณ ห้องประชุม ๑-๑๐๑ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  รายละเอียดเพิ่มเติม

ตารางการแข่งขันแต่ละชนิดกีฬา

นับเวลาถอยหลังสู่การแข่งขัน

 • 00

  วัน

 •  
 • 00

  ชั่วโมง

 • :
 • 00

  นาที

 • :
 • 00

  วินาที

Line นนทรีเกมส์ อีกหนึ่งช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 “นนทรีเกมส์” ค้นหา ID: @kuspr2560 (กรุณาใส่ @ ด้วย) หรือคลิกที่นี่

สารประชาสัมพันธ์ "สวัสดีนนทรีเกมส์"

สวัสดีนนทรีเกมส์ ฉบับปฐมฤกษ์

สวัสดีนนทรีเกมส์ Vol.2

สวัสดีนนทรีเกมส์ Vol.3

สวัสดีนนทรีเกมส์ Vol.4

สวัสดีนนทรีเกมส์ Vol.5

สวัสดีนนทรีเกมส์ Vol.6

สวัสดีนนทรีเกมส์ Vol.7

สวัสดีนนทรีเกมส์ Vol.8

สวัสดีนนทรีเกมส์ Vol.9

สัปดาห์นี้มีอะไร

๒๗ มิ.ย.–๓ ก.ค. ๕๙

๒๐–๒๖ มิ.ย. ๕๙

๑๓–๑๙ มิ.ย. ๕๙

๖–๑๒ มิ.ย. ๕๙

๓๐ พ.ค.–๕ มิ.ย. ๕๙

02

๒๓–๒๙ พ.ค. ๕๙

๑๖–๒๒ พ.ค. ๕๙

๑๖–๒๒ พ.ค. ๕๙

วิดีโอ

ระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา ๑๗ ชนิด

ผู้สนับสนุนการแข่งขัน